Kierownik na szkoleniu

Oferta szkoleń menadżerskich jest dzisiaj zróżnicowana. Poszczególne z tych programów skupiają się na odmiennych zagadnieniach, wspólnie dając wszechstronne możliwości rozwoju zawodowego. Szkolenie dla kierowników najrozsądniej wybierać w oparciu od aktualne potrzeby osoby prowadzącej zespół.

 

Szkolenie dla kierowników, chcących inspirować

Rolą kierownika jest czuwanie nad postępami swoich podwładnych. Nie zawsze można je ocenić na podstawie klarownych kryteriów. Dobre szkolenie dla kierowników z zakresu umiejętności miękkich uczy podejścia do różnych typów osobowości. Uczestnicy dowiadują się na nim, jak motywować innych do działania, negocjować z nimi i zachęcać do stawania się jeszcze lepszymi w swojej pracy. Bycie szanowanym szefem to cel większości menadżerów. Niestety wielu z nich błędnie zakłada, że albo ktoś się urodził z genem przywódcy, albo nie dane mu być dobrym szefem. Tymczasem większość przydatnych kompetencji można nabyć na drodze świadomego i zaplanowanego rozwoju zawodowego. Podstawą tego procesu są natomiast profesjonalne szkolenia menadżerskie.

 

Kurs na awans

Ukończone szkolenie dla kierowników jest argumentem w negocjacjach na temat awansu. Wiele osób czuje się gotowych do wzięcia na siebie większej liczby obowiązków, a nawet do przewodzenia innym pracownikom. Podczas szkolenia ma się okazję sprawdzenia już posiadanych kompetencji oraz nabycia kolejnych przydatnych umiejętności. Warto wybrać pogram z dużą ilości praktycznych zajęć, jeżeli poważnie myśli się o bardziej samodzielnej pracy. Gdy celem jest przygotowanie do negocjacji z szefem, na pewno przyda się też garść informacji teoretycznych.

 

Wsparcie dla firmy

Ciekawym rodzajem szkoleń dla kierowników są zajęcia poświęcone budowaniu firmowej strategii, rozwijaniu kreatywności czy radzeniu sobie ze stresem. Od pracowników wyższych szczebli oczekuje się nie tylko efektywnego zarządzania zespołem, ale także wychodzenia z inicjatywą. Powinni szukać nieoczywistych możliwości i wspierać swoich przełożonych w rozbudowywaniu firmy. To wszystko oznacza dodatkowe wyzwania, z którymi łatwiej uporać się dzięki fachowemu szkoleniu.

Post Author: Anka