Praca za granicą, a podatki

Dlaczego tak wielu Polaków decyduje się dziś na wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy? Jak łatwo się domyślić, jest to zwykle związane z wyższymi zarobkami i potrzebą poprawy swojego standardu życia. Jednak nie każdy emigrujący za pracą z łatwością podejmuje decyzję o osiedleniu się w nowym miejscu na stałe – wiąże się to z wieloma dodatkowymi zabiegami. Dobrym rozwiązaniem jest na przykład częściowe pozostawanie w obrębie Polski – na przykład w lukach między dniami pracującymi.

Wszystkie osoby, które pozostają w kraju co najmniej 183 dni w roku lub posiadają ośrodek układów gospodarczych albo życiowych w swoim kraju, są i będą polskimi rezydentami podatkowymi, podlegając krajowej skarbówce. Mają wówczas obowiązek dokonać rozliczenia z zagranicy swoich przychodów.

Wyznaczone przez Dyrektora katowickiej Izby Skarbowej „centrum interesów osobistych” oznacza wszystkie powiązania familijne, aktywność publiczną i polityczną, kulturalną, a dodatkowo uczestnictwo w rozlicznych spółkach czy klubach. Zaś „centrum interesów gospodarczych” to w głównej mierze środowisko prowadzenia codziennej działalności zarobkowej.

Wybrane państwa mogą także wprowadzać w życie tak zwaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską. Taka umowa opisuje jedną z dwóch formuł umożliwiającą powstrzymywanie opodatkowania w obu krajach:

• zasadę zwolnienia z progresją,
• zasadę proporcjonalnego odliczenia.

Pewnym usprawnieniem, o którym nie należy zapominać pracując w innym kraju, jest perspektywa odliczenia tzw. 30 procent diet zagranicznych za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy (jest to kwota niepodlegająca opodatkowaniu). Wartość pełnej kwoty diety jest rozmaita w konkretnych krajach, dlatego właśnie zawsze należy ustalić ją samodzielnie.

W celu uniknięcia ewentualnych nieprzyjemności po powrocie do kraju, do 20. dnia miesiąca nadchodzącego po miesiącu przyjazdu każdy polski rezydent podatkowy bezwzględnie musi określić oraz wpłacić zaliczki na podatek od przychodów z zagranicy. Natomiast, gdy jest to tylko możliwe warto się starać o odzyskiwanie podatku z zagranicy, czego życzymy:-)

Post Author: Anka